მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭოს სია

აკადემიური საბჭოს სია


თავმჯდომარე
დავით გურგენიძედავით გურგენიძე
წევრები


სამშენებლო ფაკულტეტი

ალექსანდრე დავითაშვილიალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი
ლერი ზამბახიძელერი ზამბახიძე


ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

თამარ წერეთელითამარ წერეთელი
გრიგოლ ხელიძეგრიგოლ ხელიძე


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ნოდარ ფოფორაძენოდარ ფოფორაძე
ნიაზ ჯიქიანიაზი ჯიქია


ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

რევაზ კლდიაშვილი რევაზ კლდიაშვილი
ომარ მიქაძეომარ მიქაძე


სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

 ჯუმბერ იოსებიძე
ნანა ნოზაძენანა ნოზაძე


არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

მარინა მაისურაძემარინა მაისურაძე
ვახტანგ ფირცხალავა ვახტანგ ფირცხალავა


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ქართლოს ყაჭიაშვილიქართლოს ყაჭიაშვილი
მიხეილ რამაზაშვილიმიხეილ რამაზაშვილი


აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

დავით თავხელიძედავით თავხელიძე 
გურამ ტყემალაძეგურამ ტყემალაძე


საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაშა (კოკა) კუტუბიძე

იაშა (კოკა) კუტუბიძე

(სწავლული მდივანი)

ირინე მამალაძე


სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

ნინო ნიშნიანიძე

ალექსანდრე ტალიაშვილი


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

გენადი იაშვილი

ზაზა სოფრომაძე


დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

ლაშა ქობულია
 ინსტიტუტები ალექსანდრე ნონეშვილიალექსანდრე ნონეშვილი


კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

ირაკლი ლომიძე


ინსტიტუტი ტექინფორმი

ფიქრია წოწკოლაურიფიქრია წოწკოლაური


ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი

მარინა მენთეშაშვილიმარინა მენთეშაშვილი


ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

გია პეტრიაშვილიგია პეტრიაშვილი


ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი

მარინე მღებრიშვილიმარინე მღებრიშვილი


კვების მრეწველობის ინსტიტუტი

ზაალ ცინცაძე


საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

ხათუნა ლეჟავახათუნა ლეჟავა


ნაგებობების სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

მიხეილ ჯანიკაშვილი


ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

მაია მელაძემაია მელაძე


ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი

მარინე მარდაშოვამარინე მარდაშოვა


ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

თამარ კაჭარავა


ინსტიტუტი ტალღა

კახა გორგაძე


არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

თეიმურაზ ბულია


მემბრანული ტექნოლოგიების საიჟინრო ინსტიტუტი

ნანა გოგესაშვილი
0322 77 11 11