მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამდივნო

სამდივნო

სოფო მიდელაშვილი 
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სამდივნოს უფროსი

მანანა სანთელაძე  
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სპიკერის თანაშემწე

ტელ.: 2 36-53-96; 66-12; 

ელ.ფოსტა: senati@gtu.ge


0322 77 11 11