მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რექტორები

რექტორები

დავით კანდელაკი
საქართველოს სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი, 1928-1936 წწ.;


გიორგი გვარჯალაძე
საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის დირექტორი (რექტორი) 1936-1936 წწ.;


არტემ ბოჯგუა
საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის დირექტორი (რექტორი) 1936-1948 წწ.;


გრიგოლ ქომეთიანი
საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის დირექტორი (რექტორი) 1948-1952 წწ.;


გიორგი ზარიძე
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1953-1956 წწ.;


რაფიელ დვალი
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1956-1958 წწ.;


იოსებ ბუაჩიძე
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1958-1972 წწ.;


არჩილ ძიძიგური
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1973-1981 წწ.;


თეიმურაზ ლოლაძე
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 1981-1988 წწ.;


გოჩა ჩოგოვაძე
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (1992 წ-დან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის) რექტორი 1988-1994წწ;


რამაზ ხუროძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 1994-2007 წწ.;


არჩილ მოწონელიძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 2007-2008 წწ.;


არჩილ ფრანგიშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 2009-2020 წწ.


დავით გურგენიძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 2020 წლის 16 თებერვლიდან.
0322 77 11 11