მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონტაქტი

0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77

ტელ:  (+995 32) 2 77 11 11; 

საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება: interstudy@gtu.ge 
დიპლომის ნამდვილობის დადასტურება:verification@gtu.ge  

ელ. ფოსტა:
rectoroffice@gtu.ge ; info@gtu.ge ; science@gtu.ge ; pr@gtu.ge


0322 77 11 11