მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Cost კოპერაცია მეცნერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში

Cost კოპერაცია მეცნერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში

ასოციაციის მიზანია ხელი შეუწყოს ყველა სამეცნიერო სფეროში მოღვაწე ევროპელ მკვლევართა შორის თანამშრომლების გაძლიერებას. ასოციაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ევროპული კვლევის სივრცის მშენებლობაში და ხელს უწყობს ევროპის მასშტაბით მკვლევარების მობილობის ზრდასა და სამეცნიერო აქტივობების მხარდაჭერას.

COST - აფინანსებს:        

  • სემინარებს, ვორქშოფებს, კონფერენციებს;

  • ტრენინგ სკოლებს;

  • მოკლევადიან სამეცნიერო მისიებს;

  • მეცნიერების დისემინაციას, მათ შორის სამეცნიეროსტატიების გამოქვეყნებას.

ქართველ მეცნიერებს შეუძლიათ შეუერთდნენ არსებულ COST აქციებს.

COST Actions არითვალისწინებს კველევების დაფინანსებას.
0322 77 11 11