მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


09/12/2023 დადგენილება 01-06-02/52: სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ.

09/12/2023 დადგენილება 01-06-02/51: სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის საქართველოს დაზვერვის სამსახურისთვის უსასყიდლოდ, უვადო სარგებლობაში (უზუფრუქტით) გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/50: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/49: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/48: სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის საქართველოს დაზვერვის სამსახურისთვის თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/47 - სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ქრისტიანული კულტურის კვლევების ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/46 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის კრედიტის აღების შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/45 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/44 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/43 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/42 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/41 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/40 - სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/39 - სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული რობოტიზაცია-ავტომატიზაციის და ინოვაციური ტექნოლოგიების სამეცნიერო-პრაქტიკული სწავლების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/38 - სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/37 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

07/27/2023 დადგენილება 01-06-02/36 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურაში ცვლილებების შეტანისა და სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

06/21/2023 დადგენილება 01-06-02/35 - სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ქრისტიანული კულტურის კვლევების ლაბორატორიის შექმნის შესახებ

06/21/2023 დადგენილება 01-06-02/34 - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თვითდაფინანსებაზე მყოფი ცენტრების გაუქმების შესახებ

06/21/2023 დადგენილება 01-06-02/33 - სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი ქრისტიანული ანთროპოლოგიის და ფსიქოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


News 1 - 20 სულ 346
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა
0322 77 11 11