07 ივნ

ახალი წიგნები

2023 წლის მაისში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ახალი ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

ელექტრონული კატალოგი     

ტრენინგი "ელექტრონული ბიბლიოთეკა. საერთაშორისო მონაცემთა ბაზები. პროფილის შექმნა Google Scholar-ში"
განრიგი
[2023 წ.  მარტი   აპრილი    მაისი    ივნისი     ივლისი     ოქტომბერი     ნოემბერი]
[2022 წ.  ოქტომბერი     ნოემბერი    დეკემბერი]

                  
ბიბლიოთეკაში რეგისტრაცია 
                                  
ელ.რესურსებით სარგებლობა
  
ელექტრონული მასალის ჩაბარების წესიბანერები