თავისუფალი წვდომის მონაცემთა ბაზები

 ღია წვდომის ელექტრონული წიგნების ბაზა. რეცენზირებადი წიგნების კატალოგი  ბმულით პირველწყაროსთან, რომელიც უზრუნველყოფს ინდექსირებას.ღია წვდომის ჟურნალების დირექტორია არის მაღალხარისხოვანი რეცენზირებადი ღია წვდომის ჟურნალების ონლაინ-კატალოგი.ღია წვდომის სამედიცინო და ბიოლოგიური მონაცემთა ბაზა.გერმანიის ეკონომიკის ეროვნული ბიბლიოთეკა – ლეიბნიცის ეკონომიკის საინფორმაციო ცენტრი (გერმანია)ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO). ამჟამად სთავაზობს წვდომას ასი ქვეყნის 28000 ონლაინ რესურსზე 15000 ახალ ელექტრონულ წიგნზე


AGRIS-ი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო სისტემაა. AGRIS-ი უზრუნველყოფს უფასო წვდომას 12 მილიონზე მეტ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერზე, მათ შორის 1 500-ზე მეტ მონაცემთა ნაკრებზე. AGRIS-ის ჩანაწერები ხელმისაწვდომია 90-ზე მეტ ენაზე. AGRIS-ის ჩანაწერები ძირითადად ემყარება მრავალენოვან თეზაურუსს AGROVOC, რომელიც მოიცავს FAO-ს საქმიანობის ყველა სფეროს. მონაცემთა ბაზის გამოყენების ინსტრუქცია.
https://agris.fao.org/