07 ივნ

ახალი წიგნები

2023 წლის მაისში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ახალი ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

შეძენილი ლიტერატურა

2023 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი    თებერვალი    მარტი    აპრილი    მაისი    ივნისი    

ივლისი    აგვისტო    სექტემბერი    ოქტომბერი    ნოემბერი    

დეკემბერი


2020 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი     თებერვალი     მარტი     აპრილი     მაისი     ივნისი    

ივლისი    აგვისტო     სექტემბერი     ოქტომბერი     ნოემბერი    

დეკემბერი