რეიტინგული ჟურნალები

Scopus-ის ბაზაზე შექმნილი რეიტინგული ჟურნალების ჩამონათვალი:

https://www.scimagojr.com/journalrank.php


Web of Science-ის ბაზაზე შექმნილი ჟურნალების სია (განახლებულია 2023 წლის 19 ივნისს https://mjl.clarivate.com/home):
SCIE (საბუნებისმეტყველო და ზუსტი მეცნიერებები)
SSCI (სოციალური მეცნიერებები)
AHCI (ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები)

Master Journal List