კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ.77, სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპუსი 

ელექტრონული მასალის ჩაბარება: library1@gtu.ge

აბონემენტი (რეგისტრაცია და წიგნების შეკვეთა): abonementi@gtu.ge

ელექტრონული მასალის შეკვეთა (დახმარება): ebiblioteka@gtu.ge