მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტები 2022-2028 წწ.
0322 77 11 11