მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სადოქტორო პროგრამებზე დროებითი საფაკულტეტო კომისიების მიერ ჩასარიცხად რეკომენდირებულ აპლიკანტთა სიები აპელაციის გათვალისწინებით.

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სადოქტორო პროგრამებზე დროებითი საფაკულტეტო კომისიების მიერ ჩასარიცხად რეკომენდირებულ აპლიკანტთა სიები აპელაციის გათვალისწინებით.

0322 77 11 11