მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

21-09-2023

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების/გასაუბრების პირველადი შედეგები (დამატებითი მიღება)

სამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობა“

·         ინგლისური ენა

·         რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობის მენეჯმენტი“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „წყლის ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი)

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები“

·         რუსული ენა

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ქიმია“

·        ინგლისური ენ

სამაგისტრო პროგრამა - „გარემოს დაცვითი ინჟინერია“

·         ინგლისური ენა

·         რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ფარმაცია“

·         რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ ტრანსპორტი“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საერთაშორისო ურთიერთობები“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ციფრული სატელეკეომუნიკაციო სისტემები“, საინჟირო ფიზიკა“

·        ინგლისური ენა (გასაუბრება)


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11