არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი


         • მე-2 -ე კურსელთა საყურადღებოდ, არჩევით საგნებთან დაკავშირებით:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით მე-2-ე კურსელთათვის სპეციალობის 12 არჩევითი საგნიდან, რომელიც გახსნილია „ვიციზე“ სადაც შესაძლებლობა გექნებათ შეარჩიოთ ერთი საგანი 10 სექტემბეამდე.

რაც შეეხება ჰუმანიტარულ საგნებს, რომლებიც შედგება 7 საგნისაგან ერთერთის შერჩევის საშუალება მოგეცემათ 10 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით.
დანართი-1

დანართი-2

დანართი-3

დანართი-4

დანართი-5

დანართი-6დანართი-1
დანართი-1
დანართი-2
დანართი3

დანართი-1

დანართი-2

დანართი-3

N601 დეპარტამენტის I კურსის დოქტორანტების თემატური სემინარის, პროსპექტუსის და II კურსის დოქტორანტების კოლოკვიუმი2–ის ჩატარების განრიგი

 • ტარტუს უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული სასწავლო პროგრამის შესახებ

  გაცნობებთ, რომ ესტონეთის ქ. ტარტუს უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულია სასწავლო პროგრამა "ტექნოლოგიების გამოყენება თანამედროვე სწავლებაში".

  პროგრამა განკუთვნილია ბაკალავრის მქონე ხარისხის პირთათვის.

  აღნიშნული სასწავლო პროგრამა საქართველოს, სომხეთის და მოლდოვის მოქალაქეებისთვის არის უფასო და განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 1 ივნისი.

  სასწავლო პროგრამის შესახებ გაცნობითი ხასიათის ვებინარი ჩატარდება მ.წ. 16 მაისს, ესტონეთის დროით 4-5 PM. მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: https://forms.office.com/e/AFuaw2GRBB

  სასწავლო კურსზე რეგისტრაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.is.ut.ee/

  დამატებითი ინფორმაციისთვის საკონტაქტო პირი: 


  Emanuele Bardone:  (emanuele.bardone@ut.ee or +372 5688 7686)
გასაუბრება ხატვასა და ხაზვაში ჩატარდება სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის 1-A კორპუსი, 402 აუდიტორიაში, 2023 წლის 5 ივნისიდან - 21 ივნისის ჩათვლით, 11 საათიდან - 17 საათამდე, ყოველდღე (კვირის გარდა).

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე  https://gtu.ge/Arch/News/abiturientebis%20gasaubreba%20xatva%20xazvashi%202023-2.pdf


Local and international conferences, competitions, public lectures, workshops and trainings Organized in 2018 - 2023

ხატვაში გასაუბრების ჩატარების პირობები ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა

მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები • არქიტექტურის ,ურბანისტიკისა და გარემოს დიზაინის დეპარტამენტი N601
კონსულტაციები • 2022-2023 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგი
- ბრძანება.

- დანართი 1 ბაკალავრიატი

- დანართი 2 მაგისტრატურა

- დანართი 3 დოქტურანტურა

- დანართი 4

- დანართი 5 • ინსტრუქცია სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ


15-09-2020

სწავლის საფასურის გადახდისასმიყევით შემდეგ ინსრტუქციას:

 1. Pay აპარატებიდან გადახდისას აირჩიეთ - განათლება / ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 2. TBC ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - კომუნალური / განათლება /  ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 3. საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - გადახდები / სხვადასხვა /  განათლება /  ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 4. ნებისმიერ ბანკშიოპერატორს სთხოვეთ გადახდა გააფორმოს კლირინგ ცენტრის (UCC) გავლით, ანუ ზემოთ აღწერილი ინსტრუქციით.
 5. სხვაგვარად გადახდილი თანხები ვერ აისახება თქვენს პირად ბარათზე და მოითხოვს დამატებით დაზუსტებას.


გეგმავენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლის დაწყებას

Information for the foreign citizens that are studying or are planning to start studying at Georgian Technical Universityსტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ხორციელდება ორი სამაგისტრო პროგრამა:

1. „არქიტექტურა“

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „არქიტექტურის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი“ შემდეგი სპეციალიზაციებით: შენობა-ნაგებობების არქიტექტურა, ურბანული დაგეგმარება; ლანდშაფტური არქიტექტურა; გარემოს დიზაინი; ინტერიერის დიზაინი;

2. „არქიტექტურათმცოდნეობა“

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი“;
დაწვრილებით ინფორმაცია იხილეთ მიბმულ ფაილში
ინფორმაცია სასწავლო კურსში მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის შესახებ