საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ყველა სიახლევიდეოზე გადასვლა

ინკლუზიური განათლების ცენტრი

   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2013 წლიდან ჩართულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური პროფესიული განათლების პროექტში, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების ჩართვას საუნივერსიტეტო სივრცეში.

   ინკლუზიური განათლება გვერდზე განთავსდება უნივერსიტეტში მიმდინარე სიახლეები, ღონისძიებები და სხვა სასარგებლო ინფორმაციები, რაც მიზნად ისახავს სტუ-ს სტუდენტებსა, თანამშრომლებში და ზოგადად, საზოგადოებასში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ინკლუზიური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.