სწავლების დეპარტამენტი

21 სექ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწ. წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები (დამატებითი მიღება)

21 სექ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების/გასაუბრების პირველადი შედეგები (დამატებითი მიღება)


სწავლების დეპარტამენტის სიახლეები 1 - 10 of 110