ვილნიუსის გედიმინასის ტექნიკური უნივერსიტეტი - VILNIUS TECH სადოქტორო საზაფხულო სკოლა

05/22/2023 2023 წლის 17-21 ივლისს ვილნიუსის გედიმინასის ტექნიკური უნივერსიტეტი (Vilnius Gediminas Technical University - VILNIUS TECH) (ვილნიუსი, ლიეტუვა) ორგანიზებას უკეთებს VILNIUS TECH სადოქტორო საზაფხულო სკოლის პროგრამას დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის.

ონლაინ რეგისტრაცია შესაძლებელია 2023 წლის 6 ივნისამდე, ხოლო სარეგისტრაციო გადასახადის (400 ევრო) გადახდის ბოლო ვადაა 2023 წლის 9 ივნისი.

კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ პროგრამის ორგანიზატორებს ელ.ფოსტაზე: phd@vilniustech.lt

კონტაქტისთვის:
სკირმანტე მოზურიუნაიტე (Skirmantė Mozūriūnaitė), სადოქტორო სკოლის ხელმძღვანელი
ელ.ფოსტა: skirmante.mozuriunaite@vilniustech.lt
მობილური: +370 698 80313

 

სიახლეებში დაბრუნება