საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტანდარტების სამსახური

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მიზნებია უნივერსიტეტის მასშტაბით საერთაშორისო აქტივობების ეფექტიანი კოორდინაცია, სტუდენტებისა და თანამშრომლების საერთაშორისო მობილობის პროცესის ხელშეწყობა, საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება, უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლება.

 

კონტაქტი

ტელ.: (+995 32) 2 36 32 06

          (+995 32) 2 37 54 34

ელ.ფოსტა: iro@gtu.ge

                  erasmusplus@gtu.ge

გრანტების მომსახურების ოფისი: grantsoffice@gtu.ge

საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება: interstudy@gtu.ge

დიპლომის ნამდვილობის დადასტურება: verification@gtu.ge

 

დღეისათვის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი წარმოდგენილია შემდეგი თანამშრომლებით:

 

ელ.ფოსტა: d.khvedeliani@gtu.ge

ელ.ფოსტა: teah.murvanidze@aol.com

 

ელ.ფოსტა: n_jijilashvili@gtu.ge

ელ.ფოსტა: m.zviadadze@gtu.ge

ელ.ფოსტა: k.sikharulidze@gtu.ge

ელ.ფოსტა: i.kandelaki@gtu.ge

ელ.ფოსტა: ritaseri@gtu.ge

ელ.ფოსტა: likakikalishvili@gmail.com

 

გრანტების მომსახურების ოფისი

ელ.ფოსტა: levankhetsuriani@gtu.ge