პროექტი VitaGLOBAL - სამუშაო შეხვედრების სერია საქართველოში