აბდულა გიულის უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამა სტუდენტებისთვის - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი