ლ’აკვილას უნივერსიტეტი - II საერთაშორისო ტრეინინგ კვირეული უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის "სამოქალაქო უნივერსიტეტები და მდგრადი განვითარება"