ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოს სტიპენდიების პროგრამა სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის - 2022-23 სასწავლო წელი