აბდულა გიულის უნივერსიტეტი - ადმინისტრაციული პერსონალის ტრეინინგის საერთაშორისო კვირეული 2022