ზამთრის სპორტული ღონისძიება ერზრუმის ტექნიკურ უნივერსიტეტში