ალკალის უნივერსიტეტი - ონლაინ სალექციო კურსი სტუმარი ლექტორებისთვის