პროექტი PRINTeL - ტენდერი პროექტის ფინანსური აუდიტის მომსახურებასთან დაკავშირებით

06/15/2021 Erasmus+ პროგრამის PRINTeL პროექტის ფარგლებში ცხადდება ტენდერი პროექტის შედეგებისა და მიღწეევების შეფასებასა და პროექტის ფინანსური აუდიტის მომსახურებასთან დაკავშირებით.

ტენდერი 14 – 22 ინვლისის პერიოდში ჩატარდება. ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ პლატფორმაზე.

დამატებითი ინფორმაცია ტენდერის გამოცხადებასთან დაკავშირებით იხილეთ PRINTeL პროექტის ვებგვერდზე.

PRINTeL პროექტთან (პროექტი PRINTeL - „ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლისა და სწავლების მხარდაჭერა სტუდენტთა სასწავლო პრაქტიკის გააქტიურებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“) დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ PRINTeL პროექტის ოფიციალური ვებგვერდი და სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის ვებგვერდი.


 

სიახლეებში დაბრუნება