ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი - სადოქტორო სტიპენდია 2021