პროექტი PRINTeL - ინოვაციურ პედაგოგიკასთან დაკავშირებული ონლაინ ტრეინინგკურსები სტუ-ში

03/27/2021 2021 წლის 5-29 აპრილს, Erasmus+ პროგრამის PRINTeL პროექტის ფარგლებში, პროფესორ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დამატებითი შესაძლებლობების შეთავაზების მიზნით, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაგეგმილია სწავლების ინოვაციურ მეთოდებთან დაკავშირებული მორიგი სერტიფიცირებული ტრეინინგკურსების ჩატარება. არსებული პანდემიის პირობებში ტრეინინგები Zoom პლატფორმის საშუალებით ონლაინრეჟიმში ჩატარდება.

ტრეინინგების მიზანია უნივერსიტეტში აკადემიური სწავლების ხარისხის გაზრდა; აკადემიური პერსონალის და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; აკადემიური პერსონალის შესაძლებლობების ზრდა  მათი ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლებისა და სწავლის, კომპეტენციებსა და კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების განვითარებით; სწავლის შედეგების გაუმჯობესება.

PRINTeL პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ ტრეინინგებში მონაწილეობა უფასოა.

10-20 მონაწილისგან დაკომპლექტებულ ჯგუფებს ტრეინინგები ქართულ ენაზე ჩაუტარდებათ. ტრენინგებში მონაწილეობის მსურველებს შესაძლებლობა ეძლევათ, აირჩიონ სასურველი კურსი. მათ მოეთხოვებათ ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე; კომპიუტერის საოფისე პროგრამების ცოდნა და  კომპიუტერთან მუშაობის აცილებელი უნარ-ჩვევები. ტრენინგის მონაწილეებმა თან უნდა იქონიონ სმარტფონი/ლეპტოპი.

ტრენინგების წარმატებით დასრულების შემდგომ მონაწილეებს შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცემათ.

ინოვაციურ პედაგოგიკასთან დაკავშირებული ტრეინინგები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინოვაციების ცენტრის ხელშეწყობით წარიმართება.

ტრეინინგკურსებში მონაწილეობისათვის ონლაინ რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 03.04.2021.

ტრეინინკურსების განრიგი:

- Online active teaching & learning: experiences with technology
ტრენერი: ასოც. პროფ. ნიკოლოზ აბზიანიძე (ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი)

• 05/04/2021   14:00 (სთ)
• 09/04/2021   14:00 (სთ)
• 13/04/2021   14:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9771358923?pwd=a0ZVdXJ3WXBBYVZtbkFRMFVubUZwdz09
Meeting ID: 977 135 8923
Passcode: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/TN7yrsJmQj8Qrmf46

-  Digitally supported learning and the digital competence framework for teachers
ტრენერი: ასისტ. პროფ. თამარ კუპრეიშვილი (სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი)

• 10/04/2021   14:00 (სთ)
• 11/04/2021   14:00 (სთ)
• 12/04/2021   16:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6665405723?pwd=YzZ2Ry9lQ3ZXQW1nTk1XVzBzVnA0UT09
Meeting ID: 666 540 5723
Password: 376046
Online registration link: https://forms.gle/DZA6hawub5NQnEuA7

- Designing meaningful online learning
ტრენერი: ასოც. პროფ. ბორის გითოლენდია (სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი)

• 19/04/2021   15:00 (სთ)
• 20/04/2021    15:00 (სთ)
• 21/04/2021    15:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6210508506?pwd=em9sSjdXV2RIWlA2bFZaZDUxbVpmUT09
Meeting ID: 621 050 8506
Password: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/QdDhS8UmkLoEFmQJ7

- Online learning tools
ტრენერი: ასისტ. პროფ. ნინო ხოლუაშვილი (სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი)

• 22/04/2021   15:00 (სთ)
• 23/04/2021   15:00 (სთ)
• 26/04/2021   16:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6286342325?pwd=aGdHVjhxOEppc0NqNGdlV1lxWW12UT09
Meeting ID: 628 634 2325
Password: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/WMdyiKRhRiT5NamN9

- Digitally supported learning and the digital competence framework for teachers
ტრენერი: ასისტ. პროფ. დარეჯან ცუცქირიძე (საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

• 23/04/202117:00 (სთ)
• 24/04/202113:00 (სთ)
• 25/04/2021   13:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8120078638?pwd=dUZIdDBSbVBYaEFNa3FDRys4THVOZz09
Meeting ID: 8120078638
Password: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/c6z1bvgifEGLPuCY9

- Video as a learning tool for remote emergency teachers
ტრენერი: ასოც. პროფ. ნათია ქოჩლაძე (არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი)

• 23/04/2021   16:00 (სთ)
• 24/04/2021   15:00 (სთ)
• 25/04/2021   15:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5080071866?pwd=QzZLZ0hBajk3eEZieHBOR0o0aVlKQT09
Meeting ID: 5080071866
Password: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/UML8oDUPtCai8dM1A

- Online teaching revisited
ტრენერი: პროფ. ზაზა ცოტნიაშვილი (საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

• 23/04/2021   17:00 (სთ)
• 24/04/2021   13:00 (სთ)
• 25/04/2021   13:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7574353351?pwd=TStjajk0NmFBWVd0eFNzL1NvNEdOUT09
Meeting ID: 757 435 3351
Passcode: 3UD8Pq
Online registration link: https://forms.gle/pWCYXsJVKkJke9sF9

- Designing meaningful online learning
ტრენერი: ასოც. პროფ. მანუჩარ შიშინაშვილი (სამშენებლო ფაკულტეტი)

• 26/04/2021    15:00 (სთ)
• 27/04/2021    15:00 (სთ)
• 28/04/2021    15:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3447345384?pwd=WEdOVW9KREMyOWVmUGpLbXFPM0lMZz09
Meeting ID: 344 734 5384
Password: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/3FpzCYeBVahDwF1E9

- Digitally supported learning and the digital competence framework for teachers
ტრენერი: ასოც. პროფ. ლიზა ამილახვარი (საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

• 26/04/2021   15:00 (სთ)
• 27/04/2021   15:00 (სთ)
• 28/04/2021   13:00 (სთ)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4907465857?pwd=dUdrTFpLbHI2c1VyeUg1cHlWOW1aUT09
Meeting ID: 490 746 5857
Password: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/4bDNSF6LpzTnHnP28

- Video as a learning tool for remote emergency teachers
ტრენერი: ასოც. პროფ. დალი სეხნიაშვილი (საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

• 26/04/2021   18:00 (PM)
• 27/04/2021   18:00 (PM)
• 28/04/2021 13:00 (PM)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7368280826?pwd=WWtpUm83TTRtaFJqVTNwQ2M4WDc2dz09
Meeting ID: 736 828 0826
Passcode: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/9tfniVKPR4xkYFMw7

- Video as a learning tool for remote emergency teachers
ტრენერი: პროფ. ნინო ჩხარტიშვილი (აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი)

• 26/04/2021    12:00 (PM)
• 27/04/2021    14:00 (PM)
• 28/04/2021    14 :00 (PM)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/5512800576?pwd=ZXVHUVRmSGJTbXRmUkhRSkorcUlzZz09
Meeting ID: 551 280 0576
Password: gtu2020
Online registration link: https://forms.gle/gQv9g5167StDoyDc7

- Online active teaching & learning: experiences with technology
ტრენერი: ასოც. პროფ. თამარ ლოლაძე (ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი)

• 26/04/2021   11:00 (PM)
• 27/04/2021   11:00 (PM)
• 29/04/2021   11:00 (PM)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/5852547711?pwd=ZU10RVhGOE0veW1LTGM5QTQxQ2lhdz09
Meeting ID: 585-254-7711
Password: 464333
Online registration link: https://forms.gle/Jd1XKSFEac4SJeAYA

აღსანიშნავია, რომ პროექტი PRINTeL “ცვლილებები საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის ხელის შეწყობა სტუდენტის სასწავლო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში” (“Change in Classroom: Promoting Innovative Teaching & Learning to Enhance Student Learning Experience in Eastern Partnership Countries”) წარმოადგენს Erasmus+ KA2 აქტივობის საგრანტო ინსტიტუციური განვითარების პროექტს (No 585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP) და მიზნად ისახავს ინოვაციური სწავლისა და სწავლების მხარდაჭერას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების უნივერსიტეტებში.

ასევე, პროექტის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს კონსორციუმის წევრი ქვეყნების მონაწილეობით შეიქმნას ელექტრონული სწავლების პორტალი (პლატფორმა), რომელიც დაეხმარება უნივერსიტეტებს განავითარონ ინოვაციური სწავლების სხვადასხვა მოდელები და ფორმები.

პროექტში ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურვილი ექნება, აქტიურად ისარგებლოს პროექტის შედეგებით. დაინტერესებულმა პირებმა დამატებითი ინფორმაციისათვის შეუძლიათ მიმართონ სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურს, რომელიც არის PRINTeL პროექტის ინსტიტუციონალური კოორდინატორი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

PRINTeL პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ PRINTeL პროექტის ოფიციალური ვებგვერდი და სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის ვებგვერდი.

 

სიახლეებში დაბრუნება