თომას მორის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის გაცვლითი და აკადემიური პროგრამები - 2021/22 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი