კაუნასის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი - საერთაშორისო კვირეული "კოლაბორაცია მომავლისთვის: ტექნოლოგიიდან პერსონამდე"