სტუდენტებს შორის „სტუდენტური ონლაინ-ხიდი“ გაიმართება