პროექტი PRINTeL - სამუშაო შეხვედრა დამატებითი აქტივობების განხორციელებასთან დაკავშირებით

12/21/2020

17 დეკემბერს, Erasmus+ PRINTeL პროექტის ფარგლებში გაიმართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა, რომელიც არსებული პანდემიის პირობებში Zoom პლატფორმის საშუალებით ონლაინრეჟიმში ჩატარდა.

სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს პროექტის კონსორციუმის წევრი უნივერსიტეტების ინსტიტუციონალურმა კოორდინატორებმა პარტნიორი ქვეყნებიდან.

შეხვედრაზე პროექტის კოორდინატორმა, პროფ. არმენ ბუდაგიანმა (Armen Budaghyan) (ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) დეტალურად განიხილა პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს 2021 წლის იანვარ-თებერვალში, მათ შორის უნივერსიტეტში ინოვაციური პედაგოგიკის განვითარებასთან დაკავშირებული დამატებითი აქტივობების ჩატარების საკითხები, რომელიც პროექტის თავდაპირველი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული. დამატებითი აქტივობები ითვალისწინებს 2021 წლის იანვარსა და თებერვალში პროექტის პარტნიორი ევროპული უნივერსიტეტების მიერ 3-დღიანი ონლაინტრეინინგების ჩატარებას იმ ტრენერებისთვის, რომლებმაც მანამდე, 2018 წელს, პროექტის ფარგლებში გაიარეს შესაბამისი ტრეინინგების კურსები ამ ევროპულ უნივერსიტეტებში.

შეხვედრაზე, ასევე, განხილული იქნა პროექტის ფარგლებში შექმნილი სწავლისა და სწავლების ვირტუალური აკადემიის - VATL ვებპორტალის სისტემა და მისი საშუალებით ვირტუალური საზოგადოების შექმნის საკითხები. საგულისხმოა, რომ  VATL პორტალზე გათვალისწინებულია 5 ვირტუალურ საზოგადოების შექმნის შესაძლებლობა, სადაც პროექტის კოსორციუმის წევრი უნივერსიტეტების აკადემიურ თანამშრომლებს შეუძლიათ თავისუფლად დარეგისტრირდნენ და ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება და მიღწევები ინოვაციურ სწავლასა და სწავლებაში და შესაბამისად, აიმაღლონ სათანადო კომპეტენციები. ამგვარი აქტივობები, ხელს შეუწყობს ვირტუალური აკადემიური საზოგადოების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას და, ამავდროულად, უნივერსიტეტში ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით მიმდინარე პროცესებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხრიდან სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის უფროსის მოადგილემ, ასისტ. პროფ. ნინო ჟიჟილაშვილმა.

PRINTeL პროექტთან (პროექტი PRINTeL - „ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლისა და სწავლების მხარდაჭერა სტუდენტთა სასწავლო პრაქტიკის გააქტიურებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“) დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ PRINTeL პროექტის ოფიციალური ვებგვერდი და სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის ვებგვერდი.

 

სიახლეებში დაბრუნება