ინსტიტუტი „ტექინფორმი“ - ონლაინსემინარი აგროსფეროს სპეციალისტებისა და მეცნიერთათვის