სტუ-ს ინსტიტუტ ტექინფორმის მონაწილეობა AGRIS საზოგადოების III წლიურ შეხვედრაში