შეხვედრა პანდემიის გამო ევროპიდან დაბრუნებულ სტუდენტებთან