საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ასტრონომიული კვლევები და დიდი მონაცემები 2"