Côte d'Azur უნივერსიტეტი - მარი სკლადოვსკა-კიურის აქტივობების ფარგლებში ინდივიდუალური კვლევითი სტიპენდიების პროგრამა პოსტ-დოქტორანტებისათვის