პროექტი "შემოქმედებითი ნაპერწკალი" - “დიდი იდეების კონკურსი 2020“