სტუ-ის ლოგისტიკის გერმანულენოვანი პროგრამის კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტები სწავლას გერმანიაში გააგრძელებენ