რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი - საზაფხულო სკოლა „მაღალი ენერგიების ფიზიკისა და ამაჩქარებელი ტექნოლოგიების ბალტიის სკოლა 2020“