ლიტვის გამოყენებით მეცნიერებათა ბიზნესის უნივერსიტეტის სასტიპენდიო პროგრამა - 2020/21 სასწავლო წელი