პროექტი PRINTeL - სერტიფიცირებული ტრენინგკურსი „შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდი და ღია საგანმანათლებლო რესურსები ინოვაციურ პედაგოგიკაში“