ჩინეთი/UNESCO-ს ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისათვის - 2020/2021 სასწავლო წელი