პროექტი "შემოქმედებითი ნაპერწკალი" - „მეწარმეობის დღე“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში