ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტისა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის სპეციალური სტიპენდია ქართული საჯარო ან არასამთავრობო სექტორის ინოვატორი მენეჯერისთვის