უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი - საგრანტო კონკურსი დოქტორანტებისათვის 2020 წ.