ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო საგენტოს სასტიპენდიო პროგრამები და საზაფხულო კურსი - 2020/21 სასწავლო წელი