კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი - 2019/2020 ავტომატიზაციის და რობოტექნიკის საერთაშორისო სემესტრი