პროექტი "შემოქმედებითი ნაპერწკალი" - "სტუ-ს მეწარმეობის დღე"